เปลี่ยนภาษา:  English

เกี่ยวกับสาขาวิชา

ติดต่อสาขาวิชา

สาขาเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนายั่งยืน มธ. ศูนย์รังสิต

สาขาวิชาเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนายั่งยืน (DEPARTMENT OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT TECHNOLOGY)
อาคารบรรยายรวม 5 ชั้น 3 ห้อง M306 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
เลขที่ 99 หมู่ 18 ถนน พหลโยธิน ต. คลองหนึ่ง อ. คลองหลวง ปทุมธานี 12121
โทรศัพท์: 0-2564-4482 หรือ 02 564 4440-59 ต่อ 2300
โทรสาร: 0-2564-4482

Facebook: STRT- Sustainable Technology of Rural Technology, Thammasat University

ติดต่อสาขาวิชาเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนายั่งยืน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือมีข้อเสนอแนะ สามารถส่งผ่านแบบฟอร์มข้างล่างนี้ได้เลย

4 + 6 =